Tuesday Dec 26, 2023

פרק 31: מהי מנהיגות שאקטי?

פרק נוסף שהוקלט בימי מלחמת חרבות ברזל, בחיפוש אחר שאלת סוג המנהיגות הנדרשת בישראל. האם אחרי שנים של מנהיגות גברית, אנחנו יכולים במדינה לאמץ את מה שכבר קורה בתוך ארגונים ולהחיל מנהיגות עם מאפיינים נשיים, לא כל שכן לבחור בנשים כמנהיגות? איריס שדה, יועצת ארגונית, מנחת קבוצות והנציגה בישראל של מנהיגות שאקטי, פורטת את המאפיינים של מנהיגות גברית ומנהיגות נשית שחשוב שמנהלים, מנהלות, מנהיגים ומנהיגות יאמצו.
לא פעם, נשים רבות מאמצות מאפיינים של מנהיגות גברית, ובעולם הניהול בארגונים,דווקא הגברים מתחילים לאמץ מאפיינים של מנהיגות נשית. מודל מנהיגות טוב, ישלב בין המאפיינים החיוביים של שני סוגי המנהיגות ואיריס כבר רואה את היישום של זה בשטח בתוך ארגונים. וכאופטימית מטבעה, היא סבורה שבעתיד הלא רחוק גם המנהיגים הבאים של מדינת ישראל יהיו כאלה.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320