Tuesday Jan 24, 2023

פרק 11: מנהיגות חיובית הלכה למעשה

אייל שקד, מנהל חטיבה בחברת אמדוקס, מעיד על עצמו שהוא לא אדם פשרן: "כשאני מגיע לעבודה, אני בא כדי להצליח ולהגיע להישגים". איך זה משתלב עם אושר ארגוני, מנהיגות חיובית והשקעה ברווחתם של העובדים?

אייל מספר כי הביצועים של החברה משתפרים ככל שהעובדים מחוברים יותר למטרותיה ומרגישים שרואים אותם ומוקירים את תרומתם. לכן העיסוק בניהול האנשים חשוב לו יותר מהעיסוק בטכנולוגיה. תקופת הקורונה, איתגרה את החטיבה, כמו בהרבה מקומות אחרים, התמודדה החטיבה עם השאלה כיצד להשיב את תחושת המחוברות, ההזדהות והשייכות בין העובדים, המנהלים והארגון. הכשרת מנהלים במנהיגות חיובית שהתקיימה בהנהלת החטיבה בשלהי ימי הקורונה הולידה שינוי בתפיסה ויצרה שגרות חדשות כגון חקר הצלחות, עבודה עם חוזקות, איזון טוב יותר בין בית ועבודה ומתן מקום להכרה והוקרה. אייל הוא דוגמה מעוררת השראה למנהיגות חיובית הלכה למעשה להשפעה שלה על האנשים ועל התוצאות העסקיות.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320