Tuesday May 16, 2023

פרק 18: אתם מקשיבים?

לפני 19 שנים, מעט אחרי שפרופ׳ אבי קלוגר, חוקר התנהגות ארגונית מבית הספר למנהל עסקים באוניברסיטה העברית, סיים להרצות על הסכנות שיש במתן משוב, יועצת ארגונית שהקשיבה להרצאה שלו, ניגשה אליו ואחרי שיחה מעמיקה שאלה אותו מה ממלא אותו באנרגיה בעבודה? 
כמעט מיד הבין פרופ׳ קלוגר שהעבודה לא ממלאת אותו וכי גם בחייו הפרטיים הוא אינו מאושר. פרופ' קלוגר החליט לעשות שינוי בחייו. אט אט, צפו בתוכו זיכרונות  אותם הדחיק במשך השנים.
מכאן החל פרופ׳ קלוגר מסע. מסע אל ההקשבה. הקשבה לעצמו וגם הקשבה לאחרים. מאז הוא בשליחות לחקר עומק ההקשבה: אם מקשיבים, הקשבה אמיתית, האדם המדבר ייטה להיות אותנטי, מה שיגביר את הקשב אצל המקשיב, ישפר תחושות וביצועים.
הקשיבו לפרק, שיפתח לכם את האוזניים והלב.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320