Tuesday Jun 13, 2023

פרק 20: מגלגול עיניים לאור בעיניים

דורון אגוזי, מנהלת צוותי עיצוב חוויית משתמש בחברות טכנולוגיות, הצטרפה לאחרונה לרשימת המפוטרים בענף ההייטק. עכשיו עם פרספקטיבה של מי שעיבדה את התהליכים שעברה, בחברות השונות בהן עבדה, היא משתפת מדוע תהליכי משוב וניסיונות להשמיע סיסמאות של אושר ארגוני נתקלים בחוסר אמון וציניות של אנשים בחברה כמו, לעיתים, גם אצלה. לא פעם, וכפי שתוכלו לשמוע בפרק, דורון גלגלה עיניים כששמעה את צמד המילים ״תרבות ארגונית״. מדוע? כי תרבות ארגונית לא מתחילה ומתסיימת בתליית פלאקט, אלא צריך להיות תהליך של גיוס עובדים, תהליכי עבודה וגם פיטורין שיגשימו את אותה תרבות ארגונית.
דורון משתפת במורכבות היחסים בין עובדים למנהלי הצוותים, אותם הם רואים כעושי דברם של הבכירים ולכן יתייחסו בחשדנות מסויימת וציניות בכל הנוגע להטמעת תהליכים של אושר ארגוני. ומדוע חשיפת ה-״חרטוט הארגוני״, כמו שדורון מכנה זאת, על ידי אנשי HR יכול דווקא לתרום ליצירת אמון?
דורון אגוזי, מנהלת צוותי עיצוב חוויית משתמש בחברות טכנולוגיות, הצטרפה לאחרונה לרשימת המפוטרים בענף ההייטק. עכשיו, עם פרספקטיבה של מי שעיבדה את התהליכים שעברה, בחברות השונות בהן עבדה, היא משתפת מדוע תהליכי משוב וניסיונות להשמיע סיסמאות של אושר ארגוני נתקלים בחוסר אמון וציניות של אנשים בחברה כמו, לעיתים, גם אצלה. 
לא פעם, כפי תוכלו לשמוע בפרק, דורון גלגלה עיניים כששמעה את צמד המילים ״תרבות ארגונית״. מדוע? כי תרבות ארגונית לא מתחילה ומסתיימת בתליית פלאקט בחדר האוכל, אלא צריכה להיות נוכחת ומורגשת בתהליכי גיוס עובדים, בשגרות העבודה וגם בפיטורין.
דורון משתפת במורכבות היחסים בין עובדים למנהלי הצוותים, אותם הם רואים כעושי דברם של ההנהלה הבכירה ולעיתים פוגשים חשדנות וציניות בכל הנוגע להטמעת תהליכים של אושר ארגוני. ומדוע חשיפת ה-״חרטוט הארגוני״, כמו שדורון מכנה זאת, על ידי אנשי HR יכול דווקא לתרום ליצירת אמון?

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320