Tuesday Oct 24, 2023

פרק 27: כולנו בחדר – לכל אחד יש קול

ליצור מתוך חדוות יצירה אמור להישמע דבר פשוט שכולנו יכולים ליישם. אלא שבמציאות שמחת חיים אמיתית ואותה חדוות יצירה מתרחשות פחות ממה שכולנו היינו רוצים, לא כל שכן בעולם העבודה. טובה אורבוך, יועצת ארגונית בכירה, מובילת הגישה הייעוצית הדיאלוגית והראשונה ליישם בארץ כלים כמו חקר מוקיר והמרחב הפתוח, הרחיקה עד ארצות הברית כדי לחפש את הקול הייחודי שלה. שם, במקרה, כשפגשה את טכנולוגיית המרחב הפתוח, השתנתה כל תפיסת העולם שלה. טובה הסכימה לשמוט את הכמיהה והאשליה להיות מומחית יודעת כל, ולהיפתח להקשבה אחרת למגוון הקולות במערכת, מתוך אמונה כי לכל מרכיב במערכת יש קול חשוב ותפקיד רלוונטי בשירות המסגרת. מאז טובה מלווה מערכות אנושיות ביישום התפיסה והכלים האלו, ומאמינה כי חדוות יצירה יכולה להתקיים כשהפרט והארגון מוכנים לכרות ברית. ברית אנושית, שמושתת על אמת, ועל רגשות ומאפשרת ביטוי עשיר ומגוון של צורכי הפרט, כחלק משמירה והעלאת ערך הארגון. וכך למשל, ספקים יכולים לעיתים להכיר ארגון טוב יותר מאשר המנהלים בו ולהאיר דברים חשובים.

האזינו לפרק שמציע נקודת מבט רעננה על המפגש בין חירות ואחריות ומזמין ריקוד אנושי בין יחודו של הפרט ליחד של המערכת.

פרק זה הוקלט לפני המלחמה, ויש לו רלבנטיות במצבנו כיום גם בכל הנוגע להתארגנות עצמית וגם בהקשר של הברית שמתקיימת ביננו.

Comments (0)

To leave or reply to comments, please download free Podbean or

No Comments

Copyright 2023 All rights reserved.

Podcast Powered By Podbean

Version: 20240320